Одговор до Студентскиот пленум УКЛО

25.02.2015

Во врска со барањето на Студентскиот пленум УКЛО, а во рамките на определбата за сеопфатни реформи во високото образование и определбата за подигнување на квалитетот во оваа сфера, по пристапувањето кон  изработка на новиот Закон за високото образование, во работните групи ќе биде обезбедено учество и на претставниците од Студентскиот пленум од УКЛО.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Р  Е К Т О Р

                                                                                                                                                                                                                                                                      Проф.д-р  Златко Жоглев


Scroll to Top