ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА АКАДЕМСКИ КАДРИ

07.05.2015

Конзорциумот на проектот BASIELUS објавува продолжување на рокот за пријавување во дополнителниот Повик за мобилност само на академски кадар.

За потсетување: едномесечните мобилности ќе може да се реализираат единствено на:

- Универзитетот во Лунд, Шведска (www.lunduniversity.lu.se) и

- АТЕИ во Солун, Грција (www.teithe.gr)

Пролонгираниот рок за on-line аплицирање на www.basielus.ugent.be е 18 мај 2015 (понеделник).


Scroll to Top