Програми за професионален развој и студирање во САД

08.05.2015

Студентите и наставно-соработничкиот кадар на УКЛО, во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, на 07.05.2015, од г-динот Газменд Илјази, асистент за образовни прашања при амбасадата на САД во Македонија, имаа можност да слушнат повеќе за можностите за образовна размена во САД, односно стипендираните програми Фулбрајт и Хjуберт Х. Хамфри.  Повеќе информации за презентираните програми на http://macedonia.usembassy.gov/educational-exchange2.html


Scroll to Top