Недела на самоевалуација на УКЛО

21.10.2015

Повик до студентите на УКЛО

Земете учество во овој значаен процес.

Недела на самоевалуација на УКЛО

26-30 Октомври 2015

Можност да го искажете својот став и да го изразите вашето мислење.

Распоред на самоевалуација на УКЛО


Scroll to Top