КОНКУРС за заеднички македонско – австриски научно-истражувачки проекти

29.10.2015

Министерството за образование и наука на Република Македонија во соработка со Австриската служба за академска размена објави Конкурс за македонско-австриски научноистражувачки проекти за временскиот период 2016-2018 година. Краен рок за поднесување на апликациите е 15.12.2015 година.

Податоци за условите и начинот на конкурирање има на следниот линк:

http://www.mon.gov.mk/index.php/konkursi/811-makedonsko-avstriski


Scroll to Top