Објавен е првиот повик на ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија (2014 – 2020)

10.12.2015

Повикот е објавен на 07.12.2015 година, а краен рок за поднесување на проектните предлози е 31.03.2016 година. Финансиските средства коишто се достапни за проектните предлози на двете земји, се во износ од 20.461.530,00 евра.

Подетални информации:

http://www.ipa-cbc-programme.eu/index.php/calls-for-proposals/10-calls/145-1st-call-for-proposals-2014-2020


Scroll to Top